Zapytanie ofertowe

np. samochód, ciągnik siodłowy, sprzęt rolniczy, maszyna budowlana itp.
brutto
nowy, używany, rocznik
1% do 45%
2 do 7 lat, w zależności od przedmiotu leasingu
standardowy lub podwyższony
Jeżeli mielibyśmy przygotować więcej niż jedną ofertę, prosimy podać proponowane parametry - okres i wpłata początkowa

 

 Dokumenty potrzebne do uzyskania zgody na Leasing

 

  •  Wyniki finansowe za rok 2019 ( Pit 36, PIT B + potwierdzenie złożenia do Urzędu Skarbowego lub BILANS i RZiS jeżeli jest pełna księgowość)
  • wyniki finansowe za rok 2020 ( KPiR za zamknięte miesiące lub BILANS i RZiS jeżeli pełna księgowość)
  • dane z dowodu osobistego właściciela ( pesel, nr i seria, organ wydający, miejsce urodzenia, data wydania, data ważności, kraj wydania, drugie imię)
  • adres zamieszkania
  • adres do korespondencji
  • stan cywilny, czy jest wspólnota ( dane małżonki nie są wymagane)
  • liczba pracowników
  • nazwa banku gdzie firma posiada główne konto firmowe
  • uzupełnione i podpisane upoważnienie do weryfikacji w Bazie Informacji Gospodarczej ( do wyboru WORD lub PDF – proszę zaznaczyć wszystkie kwadraty)  – poniżej załącznik

 

Spółka Cywilna –  dane wszystkich wspólników jak wyżej i podpisane upoważnienia przez wszystkich wspólników jako osoby fizyczne,

Spółka z o.o. –  dane z dowodu osoby upoważnionej do podpisania umowy oraz dane właścicieli spółki.

Gospodarstwo rolne –  nakaz płatniczy oraz wypełniony AGRODIK (załącznik poniżej), jeżeli są działy specjalne – PIT 36 lub PIT 7

Do pobrania

 

Upoważnienie leasingobiorcy (DOC)

Upoważnienie leasingbiorcy (PDF)

AGRODIK – Wniosek leasingowy