Ubezpieczenia

 EFL Komunikacja

Produkt przygotowany przy współpracy z PZU S.A. – największą firmą ubezpieczeniową w Polsce oraz z Uniqa TU S.A., która obecnie zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto.

Główne zalety to:

 • Ubezpieczenie wieloletnie –  gwarantuje stałą wysokość składki przez okres umowy leasingowej!
 • Automatyczne wznowienie polisy ubezpieczeniowej
 • W razie szkody całkowitej możliwość wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu z dnia zakupu

EFL Assistance

Ubezpieczenie powstało przy współpracy z INTER PARTNER ASSISTANCE z siedzibą w Brukseli, jednym z największych dostawców usług assistance na świecie. EFL Assistance pozwala naszym Klientom szybko i sprawnie skorzystać ze świadczenia w przypadku awarii pojazdu lub niespodziewanych zdarzeń w mieszkaniu.

 • Pomoc przy zaistnieniu szkody lub awarii pojazdu
 • Wpływ na przyspieszenie wypłaty odszkodowania
 • Rozłożenie składki na miesięczne raty
 • Zabezpieczenie pojazdu ze znacznym uszkodzeniem na parkingu

EFL Assistance TRUCK

EFL Assistance TRUCK to kompleksowa ochrona assistance dla pojazdów ciężarowych w przypadku awarii pojazdu, szkody lub nieszczęśliwego wypadku.
Współpraca kontynuowana jest z INTER PARTNER ASSISTANCE z siedzibą w Brukseli, jednym z największych dostawców usług assistance na świecie.

 • Szybka organizacja pomocy: 21 000 usługodawców TRUCK w Polsce i Europie

EFL GAP

Ubezpieczenie EFL GAP chroni przed stratą finansową poniesioną przez Ubezpieczonego spowodowana utratą wartości pojazdu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej (kradzież pojazdu lub jego całkowite zniszczenie).


EFL MAJĄTEK

Ubezpieczenie majątkowe zapewniające ochronę leasingowanych maszyn i urządzeń o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

 • szeroki zakres ubezpieczenia (all risk)
 • składka rozłożona na miesięczne raty
 • przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym Leasingobiorca prowadzi działalność gospodarczą

EFL ŻYCIE

Oferuje ubezpieczenie gwarantujące spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy.

 


EFL Ochrona prawna

Unikalny na polskim rynku program realizowany z „CONCORDIA POLSKA” Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 • Ochrona prawna w dochodzeniu odszkodowania
 • Ochrona prawna w sprawach karnych
 • Pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów