Pomoc

Co robić w przypadku wystąpienia szkody?

1. Zgłoś szkodę na Policji!

W przypadku kradzieży lub włamania należy niezwłocznie zgłosić ten fakt we właściwej terytorialnie jednostce policji.Pamiętaj! Wymagane przez ubezpieczyciela terminy zgłoszenia szkody na policję regulują warunki umowy ubezpieczenia. Pamiętaj! W przypadku kolizji należy wezwać policję, gdy są ofiary w ludziach lub można przypuszczać, że popełniono przestępstwo.

Zadzwoń na numer: 997 lub 112

2. Zgłoś szkodę w zakładzie ubezpieczeń

Pamiętaj! Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zgłosić szkodę do najbliższej jednostki zakładu ubezpieczeń w terminach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody online w PZU 


Zgłoszenie szkody online w Generali

Zgłoszenie szkody z polisy OC sprawcy. Gdy sprawca szkody posiada ważną polisę OC – szkodę należy zgłosić do Ubezpieczyciela sprawcy. Co robić kiedy sprawca szkody nie posiada ważnej polisy OC? Szkodę zgłaszasz w swoim zakładzie ubezpieczeń lub dowolnym zakładzie ubezpieczeń

3. Zgłoś szkodę w Centrum Obsługi Szkód EFL SA

Wypełnij formularz online – to łatwy i bezpieczny sposób zgłoszenia szkody do EFL
Po uzupełnieniu wymaganych informacji zgłoszenie szkody trafi do Centrum Obsługi Szkód, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną.

Zgłoszenie szkody on-line