Kontakt z centralą

 • Terminowe zakończenie umowy           

email:  zakonczenieumowy@efl.com.pl

tel: 71-3771416


 • Wcześniejsze zakończenie umowy
 • Zakończenie umowy po szkodzie całkowitej    

email:  wczesniejszezakonczenie@efl.com.pl

tel: 71-3771423


 • Zmiana podmiotowa. Cesja / Przejęcie zobowiązań przez inną firmę

email: zmianapodmiotowa@efl.com.pl

tel: 71-3771417


 • Użyczenie przedmiotu innej firmie (podnajem). 
 • Zmiana terminu płatności raty w całej umowie. 
 • Faktura zbiorcza. 
 • Prolongata płatności jednej raty.
 • Przedłużenie umowy od depozytu gwarancyjnego.
 • Zmiana terminu płatności w umowie   

email:   harmonogram@efl.com.pl

tel: 71-3771418


 • Opinia o kliencie
 • Upoważnienie do wyjazdu za granice
 • Zmiana danych adresowych/kontaktowych
 • Doposażenie
 • Wymiana gwarancyjna
 • Śmierć Leasingobiorcy

   

zmianadanych@efl.com.pl

71-3771419


 • Zgłoszenie reklamacji            

email:   reklamacje@efl.com.pl

tel:  71-3771449


 • Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia               

polisyobce@efl.com.pl