Fotowoltaika

Brutto
od 4 do 7 lat
od 1% do 45%
Leasing, pożyczka
działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne
Jeżeli mielibyśmy przygotować więcej niż jedną ofertę, prosimy podać proponowane parametry - okres i wpłata początkowa

 

 

 Dokumenty potrzebne do uzyskania zgody na Leasing

 

  • wyniki finansowe za rok 2020 ( PIT 36, PIT B + pot. złożenia do US lub BILANS i RZiS jeżeli pełna księgowość)
  • wyniki finansowe za rok 2021 ( KPiR za zamknięte miesiące – jeżeli jest pełna księgowość rachunek wyników za 2021 za zamknięte miesiące)
  • dane z dowodu osobistego właściciela ( pesel, nr i seria, organ wydający, data ważności)
  •  adres zamieszkania
  • adres korespondencyjny
  • stan cywilny, czy jest wspólnota ( dane małżonki nie są wymagane)
  • liczba pracowników
  • nazwa banku gdzie firma posiada główne konto firmowe
  • numer księgi wieczystej potwierdzający własność działki na której będzie zamontowana instalacja
  • uzupełnione i podpisane upoważnienie do weryfikacji w Bazie Informacji Gospodarczej ( proszę zaznaczyć wszystkie kwadraty)  – na dole strony załącznik do pobrania ” upoważnienie BIG leasing”

 

dokument proszę wysłać na adres e-mail : emil.plonka@poczta.efl.com.pl

 

Spółka Cywilna –  dane wszystkich wspólników jak wyżej i podpisane upoważnienia przez wszystkich wspólników jako osoby fizyczne oraz umowa spółki

Spółka z o.o. –  dane z dowodu osoby upoważnionej do podpisania umowy oraz dane właścicieli spółki.

Gospodarstwo rolne –  nakaz płatniczy oraz wypełniony AGRODIK (załącznik poniżej), jeżeli są działy specjalne – PIT 36 lub PIT 7

Do pobrania

 

Upoważnienie do weryfikacji w bazach BIG – obowiązkowe

AGRODIK – tylko dla gospodarstwa rolnego