Faktoring

Faktoring to nowoczesny instrument finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Polega na wykupie wierzytelności firm, należnych od odbiorców z tytułu sprzedaży im towarów lub usług.

Usługa wpływa na polepszenie płynności finansowej klientów i stanowi zabezpieczenie klienta przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring może być alternatywą do zaciągania kredytów i jest dopasowany do specyfiki branży i skali działalności Twojej firmy.

 

Faktoring dedykowany jest dla firm, które:

  • chcą obracać należną im gotówką przed terminem płatności wystawionych faktur
  • wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki)
  • działają w obszarze business to business
  • prowadzą pełną księgowość.