Dokumenty do leasingu

 Dokumenty potrzebne do uzyskania zgody na Leasing

  • wyniki finansowe za rok 2021 ( KPiR za cały rok lub jeżeli już jest PIT 36, PIT B + pot. złożenia do US lub BILANS i RZiS jeżeli pełna księgowość)
  • wyniki finansowe za rok 2022 ( KPiR za zamknięte miesiące – jeżeli jest pełna księgowość rachunek wyników za zamknięte miesiące)
  • dane z dowodu osobistego właściciela ( pesel, nr i seria, organ wydający, data ważności)
  • adres zamieszkania
  • adres do korespondencji
  • stan cywilny, czy jest wspólnota ( dane małżonki nie są wymagane)
  • liczba pracowników
  • nazwa banku gdzie firma posiada główne konto firmowe
  • uzupełnione i podpisane upoważnienie do weryfikacji w Bazie Informacji Gospodarczej (  proszę zaznaczyć wszystkie kwadraty)  – na dole strony załącznik do pobrania ” upoważnienie BIG leasing”

dokumenty proszę wysłać na adres e-mail : emil.plonka@poczta.efl.com.pl

Spółka Cywilna –  dane wszystkich wspólników jak wyżej i podpisane upoważnienia przez wszystkich wspólników jako osoby fizyczne oraz umowa spółki

Spółka z o.o. –  dane z dowodu osoby upoważnionej do podpisania umowy oraz dane właścicieli spółki z udziałem powyżej 25%

Gospodarstwo rolne –  nakaz płatniczy oraz wypełniony AGRODIK (załącznik poniżej), jeżeli są działy specjalne – PIT 36 lub PIT 7

Dokumenty do pobrania

Upoważnienie do weryfikacji w bazach BIG – obowiązkowe

AGRODIK – tylko dla gospodarstwa rolnego